Fundacja "Łączymy Pokolenia"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ośrodej Dziennego Pobytu przy Fundacji  "Łączymy Pokolenia" jest placówką przeznaczoną
dla mieszkańców Torunia i najbliższych okolic, u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera lub/i inny zespół otępienny.

W naszym Ośrodku Dziennego Pobytu, mają szansę spotkać się osoby, które żyją z podobnymi problemami, pokonują podobne wyzwania.
Uczestnicząc w różnych rodzajach terapii zdecydowanie i skutecznie pokonują bariery i zadania, jakie stawia przed nimi codzienność.

Korzyści dla Rodzin
Pozostawienie osoby bliskiej w bezpiecznym miejscu
Mała ilość Podopiecznych - do 10 osób
Opieka terapeutów i opiekunów
Usprawnienie i przystosowanie Podopiecznego do jego funkcji domowych
Spowolnienie postępu choroby, odsunięcie w czasie konieczności organizacji opieki całodobowej
Szybka organizacja opieki i przyjęcie do Ośrodka

Zapewniamy opiekę w zależności od potrzeb, całodzienną lub kilkugodzinną, wyżywienie oraz różnorodne zajęcia terapeutyczne.
Przejdź do  cennika.
Choroba Alzheimera – Powszechna i nieznana

Wszyscy miewamy kłopoty z pamięcią, które pogłębiają się z wiekiem. Czasem ciężko ocenić, czy to, że zapominamy o różnych sprawach jest naturalnym elementem procesu starzenia się czy wskazuje
na możliwą chorobę. Chorobę Alzheimera od zwyczajnych kłopotów z pamięcią odróżnia zakres utraty pamięci. Pojawiającym się najwcześniej objawem choroby Alzheimera jest utrata pamięci epizodycznej.
Osoby chore zapominają, co robiły danego dnia, ale doskonale pamiętają wydarzenia sprzed lat. Tego rodzaju rozkład czasowy utrudnia zdefiniowanie natury zaburzeń pamięci. Chorym i ich rodzinom często wydaje się, że nic im nie jest, skoro w stanie przypomnieć sobie to, co działo się wiele lat temu. Lecz to właśnie utrata pamięci krótkotrwałej pomaga nam w diagnozie chorych z łagodnymi objawami choroby Alzheimera.


Ważne przy chorobie Alzheimera jest to, by pacjent pomimo różnych objawów jak najdłużej pozostawał aktywny. Oczywiście często rodzina ma dobre intencje, podejmując różne, niekoniecznie właściwe działania, np. by uchronić starszego człowieka przed zrobieniem sobie krzywdy na skutek upadku woli pozostawić go w łóżku. Mimo wszystko,  z wielu względów aktywność pacjentów z chorobą Alzheimera jest niezwykle istotna.
Po pierwsze spędzanie całych dni w łóżku sprzyja powstaniu powikłań zakrzepowo-zatorowych. Zatorowość płuc to częsta przyczyna śmierci starszych pacjentów.
Po drugie, ruch jest wskazany, bo zapobiega odleżynom, zanikom mięśniowym, przykurczom, odwapnieniu kości, a także, w efekcie,  nasilaniu się zaburzeń funkcji poznawczych.

Opiekun osoby przewlekle chorej pozostaje sam z koniecznością zapewnienia opieki nad bliskim, a jednocześnie musi zadbać o zapewnienie środków do życia
. Wszystkie Osoby poszukujące wsparcia
dla swoich Bliskich zachęcamy do korzystania z domów dziennej opieki, które zapobiegają izolacjonizmowi, stymulują szare komórki do działania, pozwalają "złapać oddech" bliskim i są na świecie uznawane
za najbardziej efektywną formę wsparcia. Odpowiednie wsparcie osoby starszej to nie tyko odpowiadanie na jej potrzeby i otaczanie jej opieką . To także, a może nawet przede wszystkim, odkrywanie jej możliwości, ich ciągła aktywizacja i rozwój.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego